Bouwgrond geschikt voor 2 HOB

Vraagprijs: € 290 000 Sint-Job-in-'t-Goor Eikenlei 162 / 164
Voor dit perceel gelegen langsheen Eikenlei werd een gunstig advies verleend voor het verkavelen van de grond in 2 loten. Er kunnen 2 halfopen woningen gerealiseerd worden waarbij elke lot bij benadering een perceelbreedte van 10m en een perceeldiepte van 82m heeft. De linker halfopen woning moet gekoppeld worden met de woning gelegen Eikenlei 166 en de rechter halfopen woning met de woning gelegen Eikenlei 160. De voorschriften van het RUP herziening Dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid dienen gevolgd te worden. Verdere voorwaarden en adviezen van het stedenbouwkundig attest zijn beschikbaar op het kantoor.