Perceel bouwgrond langsheen verharde en rustige weg

Vraagprijs: € 120 000 Wuustwezel Populierendreef 4
Het perceel bouwgrond is gelegen in een bosrijke en groene woonomgeving waar permanente wonen is toegestaan. Het perceel is bestemd voor het oprichten van een woning conform de geldende stedenbouwkundige voorschriften in het kader van het PRUP clusters C3, C4 en C5 te Wuustwezel. Domiciliëring en permanente bewoning zijn op dit perceel toegestaan. De stedenbouwkundige voorschriften en het opmetingsplan zijn te verkrijgen op aanvraag of worden toegelicht op kantoor.